0%

Linux压缩及解压命令

tar

解压

1
2
3
4
# 解压到当前目录
$ tar -zxvf apache-kylin-2.6.4-bin-cdh57.tar.gz
# 解压到指定目录(指定命令选项`-C`),如果指定目录不存在,需要先新建目录
$ tar -zxvf apache-kylin-2.6.4-bin-cdh57.tar.gz -C ../Applications

压缩

tar可以保留文件的权限信息

1
$ tar -zcvf kylin-2.5.2.tar.gz kylin

相关资料
为什么 Linux 要用 tar.gz,很少用 7Z 或 ZIP?